Montelczak - Budownictwo i energetyka

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą

Nasze realizacje

Montaż konstrukcji stalowych
i słupów wysokich napięć

Budowa fundamentów linii 400 kV

Montaż wież strunobetonowych

Budowa wież telekomunikacyjnych

Wymiana gołych przewodów linii
napowietrznych nN i SN na
przewody izolowane

Pomiar i naprawa uziemień

Wymiana stacji średniego napięcia

Wzmocnienie i rozbudowa wież telekomunikacyjnych

Instalacja abonenckich łączy MW

zapraszamy do kontaktu

Montelczak Sp. z o.o
ul. Graniczna 25
81-626 Gdynia

kom. 533 783 133
biuro@montelczak.pl